O Fotowoltaice

Inwestycje fotowoltaiczne dla firm

Oszczędność na kosztach energii oraz stały dochód ze sprzedaży energii operatorowi energetycznemu. Duże powierzchnie dachów w obiektach użyteczności publicznej, halach produkcyjnych i magazynowych, budynkach biurowych itp. mogą z powodzeniem zostać zabudowane panelami fotowoltaicznymi.

Mikroinstalacje dla firm i osób fizycznych

Oszczędność i zysk dla firmy i domu. Każdy właściciel budynku oraz obiektów gospodarczych ma możliwość posiadania własnej energii elektrycznej z odsprzedażą jej nadwyżek operatorowi energetycznemu. Moce tych instalacji wynoszą do 40 kW.

Kompleksowe rozwiązania fotowoltaiczne dla samorządów

Fotowoltaika może być istotnym elementem wpisującym się w strategiczne programy samorządów terytorialnych. Farma fotowoltaiczna pozwoli na redukcję kosztów energii elektrycznej, ponadto wpisuje się w programy ochrony środowiska.

Współpraca z placówkami naukowymi

CSG PVTECH CO.,LTD. i PV SILESIA prowadzą współpracę z placówkami naukowo-badawczymi w zakresie rozwoju fotowoltaiki w Polsce. W wyniku prac badawczo-rozwojowych powstał Dział Rozwoju zatrudniający grupę specjalistów. Zostaną także podpisane umowy z wybranymi placówkami naukowymi, z którymi spółka poszerzy zakres prac badawczo-rozwojowych.